BALATONSZEPEZD

Az egykori kis halászfalu a part menti dombokra épült, erdők és hegyek veszik körül. Szepezd régi helység. 1093-ban említik először, villa Zepesd néven.

A római katolikus templom a XIII. században épült, viharba került halászok fogadalma alapján. A kis templom közvetlenül a part fölött egy dombon áll, fehér tornya mutatta sokáig a hazavezető irányt a halászoknak.

A XIII. században királyi udvarnokok lakták, később helyi nemesek. A veszprémi püspökség, majd a somogyvári bencés apátság birtoka volt. A török idők alatt a község elnéptelenedett, a XVIII. Század közepén német családokat telepítettek be. Szepezd fürdőtelepét a századfordulón Víriusz Vince hozta létre saját birtokán. A Víriusz-telepi Fűrdőegyesület első alapszabálya 1933-ból való. Ma 400 állandó lakosú kisközség.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
Római katolikus templom, Balatonszepezd, Árpád u. 11.
Református templom, Balatonszepezd, Árpád u. 28.
Evangélikus templom, Balatonszepezd, Árpád u. 39.


Das ehemalige kleine Fischerdorf ist auf den Hügeln, entlang dem Ufer gebaut worden, es ist von Wäldern und Bergen umgeben. Szepezd ist eine alte Siedlung. Erste Erwähnung 1093, unter den Namen Villa Zepesd.

Die alte Römisch- Katolische Kirche ist als Votivkirche im 13. Jahrhundert gebaut worden, von in Sturm geratenen Fischer. Die kleine Kirche steht unmittelbar über dem Ufer, auf einem kleinen Hügel, ihr weißer Turm zeigte den Fischern lange Zeit den Heimweg.

Im 13. Jahrhundert war Szepezd von Hofleuten, später von Landadeligen bewohnt. Es war Grundbesitz des Veszprémer Bistum, dann der Somogyvárer Benediktinerabtei. Während der türkischen Besatzung wurde die Siedlung verlassen, Mitte des 18. Jahrhunderts hat man hier deutsche Familien angesiedelt.

Die Badesiedlung von Szepezd wurde gegen das Jahrhundertwende (19-20. ) von Vince Viriusz, auf seinem eigenen Grundbesitz ins Leben gerufen. Die erste Satzung des Badevereins Virius – Kolonie stammt aus 1933.

Balatonszepezd hat heute 400 Einwohner.

BAUDENKMÄLER
Römisch-Katholische Kirche: Balatonszepezd, Árpád Str. 11
Reformierte Kirche: Balatonszepezd, Árpád Str. 28
Evangelische Kirche: Balatonszepezd, Árpád Str. 39