BALATONUDVARI-FÖVENYES

A középkor folyamán a tihanyi apátság, a veszprémi káptalan, és veszprémi püspök voltak a birtokosai. Az első okleveles említésekor, 1093-ban a neve, mint Oduory szerepel.

Lakossága halászatból, nádvágásból, szőlőművelésből élt.

A település nyugati határában a Keresztény Ifjak Egyesülete 1930-ban üdülőtelepet létesített Szent Antal-telep néven, majd 1945 után a Kiliántelep nevet viselte. 1990-től a Fövenyes nevet viseli. A községnek 350 állandó lakosa van.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
Szív alakú sírkövek, Balatonudvari, régi temető.
Római katolikus templom, Balatonudvari, temető mellett.
Református templom, Balatonudvari, Kerkápoly u. 2.
Népi lakóházak, Balatonudvari, Kerkápoly u.

MÚZEUM
Udvari Galéria, Balatonudvari, Kerkápoly u. 23.


Im Mittelalter war im Besitz der Tihanyer Abtei, des Veszprémer Hochstiftes und des Veszprémer Bischofs. In einer Urkunde aus 1093 wird sein Name als Odouory erwähnt.

Die Bevölkerung lebte von Fischerei, Schilfrohrmähen, Weinbau.

An der Westgrenze der Siedlung hat 1930 der Verein der Christlicher Jugend eine Badesiedlung gegründet, mit den Namen Sankt-Anton-Kolonie. Nach 1945 trug die Siedlung den Namen Kilian-Kolonie, seit 1990 den Namen Fövenyes. (Föveny bedeutet poetisch ausgedrückt: Sand). Die Gemeinde hat 350 Einwohner.

BAUDENKMÄLER
Herzförmige Grabsteine: Balatonudvari, Alter Friedhof
Römisch-Katolische Kirche: Balatonudvari, neben dem Friedhof
Reformierte Kirche: Balatonudvari, Kerkápoly Str. 2
Bauernhäuser: Balatonudvari, Kerkápoly Str.

MUSEUM
Udvari Galeria: Balatonudvari, Kerkápoly Str. 23