GYENESDIÁS

Gyenesdiás, Gyenes és Diás hegyközségek 1840-ben történt egyesítésével jött létre. A település területén volt a török időkben elpusztult honfoglalás kori Falud község.

1653-ban adták ki a környék szőlőművelését szabályozó Diási Hegyközség törvényeit, mely 1949-ig volt érvényben.

A nagyközség idegenforgalmi jellegének kialakulása 1905-1907 között kezdődött. A község állandó lakossága ma 2900 fő.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
Gyenesi Szent Ilona templom, Gyenesdiás, Hunyadi u.
Darnay pince, Gyenesdiás, Darnay u. 10.
Pásztorház, régészeti kiállítás, Gyenesdiás, Kossuth u. 97.


Gyenesdiás ist 1840 durch den Zusammenschluß der Bergdörfer Gyenes und Diás entstanden.Auf dem Gebiet der Siedlung befand sich einst das in der Türkenzeit zerstörte Dorf, Falud. Das den Weinbau regulierende Gesetz des Bergdorfes Diás wurde 1654 herausgegeben und war bis 1949 gültig.

Die turistische Enwicklung begann zwischen 1905 – 1907.

Die Gemeinde hat heute 2900 Einwohner.

BAUDENKMÄLER
Kirche Heilige Ilona: Gyenesdiás, Hunyadi Str.
Darnay-Keller: Gyenesdiás, Darnay Str. 10.
Schäferhaus: archeologische Ausstellung, Gyenesdiás, Kossuth Str. 97