SIÓFOK

Siófok környéke már a rómaiak korában is lakott terület volt. A honfoglalás után, 1055-ben a tihanyi apátság alapítólevelében említik először a tóból kivezető folyócska nevét. 1846-ban a település életében jelentős változást hozott a Balatoni Gőzhajózási Részvénytársaság megalakulása, még ez év szeptember 21-én vízre bocsátották a Kisfaludy kerekesgőzöst.

Siófok fejlődését az 1863-ban megépült déli-parti vasútvonal indította meg. 1863-ban adták át a Sió-zsilipet, melynek fő feladata a vízszintszabályozás volt. 1893-ban váltotta fel a fazsilipet a vasszerkezetzsilip.

1865-ben már naponta kétszer kötött ki a Kisfaludy gőzős az új mólókkal védett hajókikötőben, valamint mezővárosi rangot is ebben az évben kapott a település. Ebben az időszakban indult meg Siófokon a pezsgő fürdőélet. 1878-ban épült az első fürdőház „Magyar –tenger” felirattal. A telkeket 1885-ben kezdte a veszprémi káptalan parcellázni és ezzel megkezdődött a mai fürdő telep kiépülése.

1889-ben vízre bocsátották a Kelén-t, majd 1891-ben a Helka és az új Kelén hajó került vízre.

1891-ben Glatz Henrik vezetésével megalakult a Siófok Balatonfürdő Rt., mely megváltotta a fürdőjogot és az építéshez, parkosításhoz szükséges 24 hektárnyi területet. A nagyobb szállodák építése is elkezdődött, 1893-ban nyitották meg az új fürdőtelepet és a belügyminiszter engedélyezte a „gyógyfürdő” elnevezés használatát.

A második világháború csatái két hónapig folytak Siófok környékén. Nagy károkat okoztak a szállodákban, parkokban és a fürdőépületekben. A háború után Siófok a szakszervezeti üdültetés központja lett.

1968-ban kapott városi rangot. Ma a déli-part legnagyobb települése és idegenforgalmi központja, 23 ezer állandó lakosával.

A városnak 17 km hosszú partszakasza van. Keleti irányban a szállodasornál kezdődik az Aranypart. Ligetes sétányai kellemes sétálási, szórakozási, és vásárlási lehetőséget kinálnak. Folytatásában Szabadi-fürdő, majd Szabadi-Sóstó található.

Siófoktól nyugatra helyezkedik el Balatonújhely és Balatonszéplak, ezeket az üdülőhelyeket is a városhoz csatolták. Ezt a partszakaszt nevezik Ezüstpartnak, ami ma a nyaralók, strandolók, paradicsoma.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
Zsilip, Siófok, Mártírok útja.
Kikötő, Siófok, Krúdy sétány 2.
Vasútállomás, Siófok, Millennium park 1.
Millennium park, Siófok, Millennium park.
Jókai villa, Siófok, Batthyány u. 2.
Krúdy villa, Siófok, Mártírok útja.
Víztorony, Siófok.
Zsinagóga, Siófok, Széchenyi u. 4.

SZOBROK
Gőzhajózási emlékmű, Siófok, Krúdy sétány.
Uránia-szobor, Siófok, Meterológiai Obszervatórium (Ny-i vitorláskikötő).

MÚZEUM
Kálmán Imre emlékház, Siófok, Kálmán Imre sétány 5.
Ásványmúzeum, Siófok, Kálmán Imre sétány 10.


Die Gegend um Siófok war bereits zur Römerzeit besiedelt. Nach der Landnahme der Ungaren, 1055, ist zum ersten Mal der Name des Flüßchens namens Sió, das aus dem See abfließt, erwähnt, in der Gründungsurkunde der Tihanyer Abtei.

Die Gründung der Plattensee- Dampfschiffahrts- Aktiengesellschaft in 1846 brachte eine wesentliche Änderung ins Leben der Siedlung; noch am 21. September des Jahres ist der Raddampfer „Kisfaludy” in Betrieb genommen worden.

Die Entwicklung von Siófok hat durch den Bau der Südufer-Eisenbahnlinie 1863 begonnen. Ebenfalls 1863 wurde die Sió- Schleuse in Betrieb genommen, deren Hauptaufgabe die Regelung des Wasserpegels war. Die Holzschleuse wurde 1893 durch eine Eisenkonstruktion ersetzt.

1865 lief der Dampfer Kisfaludy bereits zweimal täglich in den durch neuen Molen geschützten Hafen ein. Die Siedlung hat noch in demselben Jahr den Rang eines Marktfleckens erworben. Zu dieser Zeit hat in Siófok der lebhafte Badebetrieb begonnen. Das erste Badehaus, mit dem Aufschrift „ Ungarisches Meer” ist 1878 gebaut worden. Das Veszprémer Hochstift hatte 1885 mit der Gestaltung und Verkauf von Grundstücken begonnen, das war der Anfang des Ausbaus der heutigen Badesiedlung.

1889 ist das Schiff „Kelén” vom Dock gelassen, dann 1891 das „Helka” und das neue „Kelén”. 1891 war die Siófok Plattensee-Bad AG unter der Leitung von Henrik Glatz gegründet worden , diese hat die Rechte zur Eröffnung eines Badestrandes und das 24 ha große Areal für den Bau und die Parkanlagen erworben. Es wurde mit dem Bau der größeren Hotels ebenfalls begonnen. Die neue Badesiedlung war 1893 eröffnet worden und der Innenminister hatte die Führung des Titels „Heilbad” genehmigt.

Die Kämpfe des Zweiten Weltkriegs um Siófok dauerten etwa zwei Monate. Sie haben in den Hotels, Parken und Gebäuden große Schäden angerichtet.

Nach dem Krieg hatten die großen staatlichen Firmen und die Gewerkschaften viele Ferienanlagen bauen lassen.

1968 hat Siófok den Rang einer Stadt erhalten. Es ist heute mit seinem 23.000 Einwohnern die größte Siedlung und Zentrum des Fremdenverkehrs am Südufer .

Die Stadt hat ein 17 km langes Ufer. Im Osten bei den Hotelreihen beginnt das Goldene Ufer. Die Alleen bieten angenehme Spaziergangs-, Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten. Weiter in östlicher Richtung findet man Szabadi-Bad, dann Szabadi-Sóstó (Szabadi- Salzsee).

Westlich von Siófok befindet sich Balatonújhely und Balatonszéplak, diese Badeorte sind der Stadt angeschlossen. Diese Uferstrecke heißt Silbernes Ufer, sie ist ein Paradies für Sommerfrischler, Strandbesucher.

BAUDENKMÄLER
Schleuse, Siófok, Mártirok útja
Hafen, Siófok, Krúdy Allee 2
Eisenbahnstation, Siófok, Millenium Park 1
Millenium Park, Siófok, Millenium Park
Villa Jókai, Siófok, Batthyány Str. 2.
Villa Krúdy, Siófok, Mártirok útja
Wasserturm, Siófok
Synagoge, Siófok, Széchenyi Str. 4.

DENKMÄLER
Dampfschiffahrts-Denkmal, Siófok, Krúdy-Allee
Urania- Statue, Siófok, Meteorologischer Observatorium (Westl. Segelschiff-Hafen)

MUSEUM
Emmerich Kálmán –Haus, Siófok, Kálmán Imre Allee
Mineralienmuseum, Siófok, Kálmán Imre Allee 10