TIHANY

A tihanyi félsziget mélyen belenyúlik a tóba, csak szűk átjárót enged a félsziget és a déli part közt. Festői fekvése, földtani érdekességei, történelmi emlékei növényi és állatritkaságai vonzzák a látogatókat.

Tihany már az őskorban is lakott volt. Az óvár sáncaiból a kőkorszak használati tárgyai kerültek elő, az apáti domboldalon pedig római kori maradványokra leltek.

A magyar történelemben, Tihany 1055-ben szerepelt először, amikor I. András király Benedek-rendi szerzeteseket telepített le itt, templomot és kolostort építtetett a részükre.

A tihanyi alapítólevél, amelynek latin szövegében közel 100 magyar szó, rag, képző olvasható egyik legrégibb írott nyelvi emlékünk. Amikor András király meghalt 1061-ben, Tihanyban temették el az altemplomban.

Tihany falu az első időkben nem jelenlegi helyén feküdt, hanem a templomtól ÉNY-ra a mostani Apáti nevű domboldalon. Tihany várát a tatárjárás után építették, melyet 1267-ben említenek először. A vár oldalában építették ez időben a házakat. A révnél is kialakult egy másik falu, amelyet szintén 1267-ben Újlak néven említettek. A várat és vár alatti települést Tihanynak, a régi falut pedig Apátinak nevezték.

A török időkben új szerepet kapott az öreg vár, amelynek erődítéseibe belefoglalták a templomot és a hozzá csatlakozó kolostorépületet is.

A törökök többször próbálták a várat elfoglalni, de a korabeli híres várkapitányok: Takaró Mihály, Gyulaffy László, Pisky István minden török rohamot visszavertek.

A török háborúk vége után a bécsi haditanács – félve a magyar szabadságmozgalmaktól, elrendelte más balatoni várakkal együtt a tihanyi vár lerombolását.

A háborús idők megszűnésével az apátság visszakapta vagyonát, új templomot és kolostort építtetett, amely 1719-től 1754-ig tartott. Az Árpád-kori templom királysírként szolgáló altemploma szerencsére épen maradt.

1945-ben ismét hadterületté vált Tihany, de csatákra nem került sor. 1945. március 25-én felszabadult Tihany. A község lakossága ma 1300 fő.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
Bencés apátság barokk temploma, Tihany, I András tér 1.
Református templom és harangláb, Tihany, Batthyány u. 4.
Egykori apátsági majorság, Tihany, Major u. 23-25.
Egykori apátsági magtár, Tihany, Posta köz 1.
Népi lakóházak, Tihany, Batthyány u., Halász köz, Kossuth u. Petőfi u.
Barátlakások, Tihany, Óvár-hegy.

SZOBROK
Alapító szobra, Tihany, I András tér 1.
Echó-kő, Tihany, Visszhangdomb.
András és felesége, Tihany, Templomdomb.

MÚZEUM
Bencés Apátsági Múzeum, Tihany, I. András tér 1.
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Tihany, Batthyány L. u. 20.
Babamúzeum, Tihany, Visszhang u. 4.

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Tihany természeti értékein a Lóczy-tanösvény vezeti végig a kirándulókat. A tanösvényen a 7 megálló vezet egy-egy nevezetességhez.


Die Tihany-Halbinsel ragt tief in den See hinein, sie lässt nur eine enge Passage zwischen der Halbinsel und dem Südufer. Ihre malerische Lage, ihre geologischen und historischen Sehenswürdigkeiten, seltenen Pflanz- und Tierarten locken die Besucher an.

Tihany war bereits in den Vorzeiten besiedelt. Aus den Schanzen der alten Burgruine hat man Gebrauchsgegenstände aus der Steinzeit ausgegraben, auf dem Apáti-Hügel hat man Reste aus römischen Zeiten gefunden.

In der Geschichte Ungarns taucht Tihany 1055 zum ersten Mal auf, als hier König Andreas I. Benediktinermönche ansiedelt. Er hat eine Kirche und Kloster für sie bauen lassen. Die Tihanyer Gründungsurkunde, in derem lateinischen Text fast 100 ungarische Wörter und Suffixe vorkommen, ist einer der ältesten uns erhalten gebliebener Dokument mit ungarichen Wörter. Als Andreas I. 1061 starb, wurde er in Tihany in der unteren Kirche beigesetzt.

Das Dorf Tihany lag ursprünglich nicht auf seiner heutigen Stelle, sondern nordöstlich von der Kirche, auf dem Hügel, der heute Apáti heißt. Die Burg von Tihany, erstmals 1267 erwähnt, wurde nach dem Tatarensturm gebaut. Zu dieser Zeit baute man die Häuser an die Seite der Burg. Auch bei der Überfahrt-Stelle entstand ein Dorf, dies wurde ebenfalls in 1267 als Ujlak erwähnt. Die Burg und die Siedlung darunter wurde Tihany, das alte Dorf Apáti genannt. (Das Wort Apáti kommt aus dem Wort "Abtei")

Während der türkischen Besatzung hat die alte Burg eine neue Rolle bekommen. In ihre Festungen wurden die Kirche und das anschließende Klostergebäude integriert.

Die Türken haben mehrmals versucht, die Burg einzunehmen, aber die damaligen berühmten Burgkapitäne, Mihály Takaró, László Gyulaffy, István Pisky konnten alle Angriffe abwehren.

Nach dem Abzug der Türken aus Ungarn hat der Wiener Kriegsrat, aus Angst vor den ungarischen Freiheitsbewegungen, die Zerstörung der Tihanyer Burg, - zusammen mit anderen Burgen um den Plattensee – angeordnet.

Nach den Kriegszeiten erhielt die Abtei ihr Vermögen zurück, sie hat eine neue Kirche und ein neues Kloster bauen lassen. Der Bau dauerte von 1719 bis 1754. Der als Königsgrab dienende untere Bau der Kirche aus dem Árpadenzeit (das erste Könighaus der Ungaren) blieb zum Glück erhalten.

1945 wurde Tihany erneut Kriegsgebiet, aber zu einer Schlacht kam es nicht. Am 25. März 1945 wurde Tihany befreit.

Die Gemeinde hat heute 1300 Einwohner.

BAUDENKMÄLER
Barockkirche der Benediktinerabtei; Tihany, I. András Platz
Reformierte Kirche und Glockenstuhl: Tihany, Batthyány Str. 4.
Ehemaliger Meierhof der Abtei: Tihany, Major Str. 23-25
Ehemaliger Getreidespeicher der Abtei: Tihany, Postagasse 1
Bauernhäuser: Tihany, Batthyány Str., Fischergasse, Kossuth Str., Petöfi Str.
Grotten der ehemaligen Mönche: Tihany, Óvár-Berg

DENKMÄLER
Der Gründer: Tihany, I. András Platz
Echo-Stein: Tihany, Visszhang - Hügel
Grab von Andreas I. und seiner Frau: Tihany, Templom-Hügel

MUSEUM
Museum der Benediktiner Abtei: Tihany, I. András Platz 1.

Ethnographische Freilichtmuseum: Tihany, Batthyány L. Str. 20

Puppenmuseum: Tihany, Visszhang Str. 4

NATURSCHÄTZE
Der Lóczy-Lehrpfad führt die Besucher durch die Naturschätzen von Tihany.Es führen 7 Stationen zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten.